Sådan arbejder vi

I DIT:KBH tror vi på, at vejen til de givende oplevelser går gennem stærke og inspirerende partnerskaber

DIT:KBH arbejder aktivt med partnere og kulturskabere om at understøtte et kulturelt engagement, forløse kreative potentialer, udfordre muligheder og udvikle faciliteter. I vores samarbejder lægger vi vægt på, at alle parter bidrager og skaber stærke relationer. Vores rolle er ofte – ud over at ”lægge hus til” – at understøtte, inspirere og samskabe med borgere, frivillige og kulturaktører om at etablere, drive og udvikle nye kulturtilbud og nye kulturelle strømninger. 

Kulturhuse i udvikling

I DIT:KBH mener vi, at et kulturhus altid skal arbejde mod at have en både rummelig og særegen profil, der hele tiden enten er ved at blive skabt eller ved at forny sig. Vi er ikke alene om at fastlægge en profil for vores kulturhuse. Vi skaber den altid sammen med andre – borgere, kulturmiljøer, frivillige, kulturelle entreprenører m.fl. Det gør vi, fordi vi tror på, at det nye og bæredygtige opstår i de møder vi skaber, når man går på tværs af aktører, genrer og kulturer. Vi synes, at vi med den tilgang giver København det varierede kulturelle mikroliv, der pirrer nysgerrigheden og som engagerer borgerne i sammen med os at skabe meningsfulde fællesskaber.  

Vores huse og pladser tænker vi derfor på som arenaer for samskabelse og samproduktion af et bredt kulturelt udbud indenfor vores huses forskellige profiler. Vi forventer derfor, at dem vi samarbejder med, er engagerede og selv bringer noget til bordet, og at de kan vokse og trives i vores rammer.

Meningsfulde fællesskaber

I DIT:KBH arbejder vi med konsekvent fokus på samskabelse, da vores erfaring fortæller os, at den tilgang munder ud i meningsfulde fællesskaber og nærværende kulturoplevelser som pirrer nysgerrigheden.

Samlet set råder DIT:KBH over et unikt sæt ressourcer i form af bygninger, udstyr og – især – et hold af ultrarutinerede kollegaer, der alle har lang erfaring med udvikling, planlægning og afvikling af kulturelle events. Men vi er ikke perfekte. Vi har lært, at den mest lærerige proces, og det bedste indhold skabes sammen med andre.

Mange af vores kulturevents opstår ved at københavnere med skabertrang henvender sig til os med en god idé som vi sammen gør til virkelighed. Det giver energi, sikrer en givende kreativ dialog, og muliggør en modning og kvalificering af lokalt opståede kreative fællesskaber.