Støttemuligheder for kulturaktører under coronaen

Vi har samlet en oversigt over støttemuligheder samt puljer og fonde som kan søges af kulturaktører som er trængt under coronaen

Nedlukningen af aktiviteter som følge af Corona har givet vanskelige vilkår for kulturaktørerne. Nedenfor er samlet en oversigt over de tiltag, som er sat i gang for at begrænse skaderne. Nogle tiltag er rettet direkte mod kulturaktører, mens andre er rettet mod erhvervslivet generelt, hvilket fremgår af oversigten. Der er ikke muligt i oversigten at give udtømmende information om, hvordan man får del i en given støtteordning. Det er derfor vigtigt, at man som kulturaktør henvender sig direkte til Kulturministeriet, Statens Kunstfond, Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Finansministeriet og/eller de forskellige angivne fonde. Desuden er det vigtigt hele tiden at følge med i den videre udvikling, da der løbende kan ske ændringer som følge af den uvisse situation.

Links til de forskellige tiltag og dermed kontaktinfo kan ses nederst på siden.

Udover selve hjælpepakkerne kan der også være behov for at søge information om sin retsstilling som kulturaktør i forhold til konsekvenserne af den aktuelle nedlukning af aktiviteter. Det kunne fx være i forhold til aflyste arrangementer og tilbagebetalingskrav fra billetkøbere, optrædende etc. Her har Kammeradvokaten samlet information på:

https://kammeradvokaten.dk/nyheder-viden/nyheder/2020/04/covid-19-og-oplevelsesindustrien-se-vores-guide

Vær dog opmærksom på, at den aktuelle nedlukning af aktiviteter er en særlig situation, og at informationerne er guidende. Der kan derfor potentielt findes andre løsninger end de alment gældende normer, såfremt forholdene i den enkelte sag taler for det (fx vedr. refusion for køb af billetter).