Ungdommens Demokratihus

Danmarks nye samlingssted for demokratiet - åbent for alle unge lige midt i Kødbyen.

Ungdommens Demokratihus åbnede i maj 2021 efter mange års tilløb. Huset er ramme for unge københavneres demokratiske virkelyst og er et fælles mødested på tværs af holdninger. Målet med huset er, at skabe rammen for tværpolitiske debatter, arrangementer og at huse initiativer, der afprøver nye måder at udvikle unges samfundsengagement. 

Husets aktiviteter bygger på fire værdier: 

  • Åbenhed og Nysgerrighed.
  • Udvikling og Nytænkning.
  • Engagement og Demokratisering.
  • Mod og Mangfoldighed.

Vores målsætning er sammen at udfordre hinanden og sammen skabe en bedre demokratisk og politisk kultur. 

Kontakt

Ungdommens Demokratihus

Slagtehusgade 10A

1715 København V